Zápis žáků do školní družiny pro školní rok 2018/2019

V květnu a červnu bude probíhat zápis žáků do školní družiny pro školní rok 2018/2019. Bude přijato prvních 190 přihlášených žáků, kteří dodrží podmínky přijetí do ŠD. Podmínkou pro přijetí je řádně vyplněná a včas odevzdaná přihláška k rukám vedoucí vychovatelky.

Budoucí žáci prvního ročníku: 52 volných míst

Přihlášky budou k dispozici na třídní schůzce konané 7. června 2018. Zákonným zástupcům je předá paní vychovatelka, která bude na schůzce přítomna. Přihlášky je nutné odevzdat do 15. června 2018.

Budoucí žáci druhého a třetího ročníku: 104 volných míst

Přihlášky budou k dispozici u vychovatelek: p. Turecké, p. Větrovcové, p. Júdové a Mgr. Kitanovské, a to od 21. května 2018.  Zápis bude ukončen 31. května 2018.

Budoucí žáci čtvrtého a pátého ročníku: 34 volných míst

Přihlášky budou k dispozici u vedoucí vychovatelky od 21. května 2018. Zápis bude ukončen 31. května 2018.

Upozorňujeme, že přihlášky se odevzdávají k rukám vedoucí vychovatelky, která označí každou odevzdanou a řádně vyplněnou přihlášku pořadovým číslem a datem odevzdání. V případě, že se nepodaří obsadit všechna volná místa budou tato místa opětovně nabídnuta žákům v září nového školního roku.

Úspěchy našich žáků: McDonald’s Cup 2018II.B: Duben a květen