II.B: Podzimní fantazie

V pondělí 16. října žáci II.B využili posledních slunečných okamžiků k tvorbě podzimních obrázků. Na školním pozemku z donesených přírodnin sestavovali ve skupinách skřítky, víly, hmyz a další obrazce.

S využitím fantazie a na základě spolupráce vytvořili krásné obrázky a použitý materiál po zdokumentování odložili na místo sběru kaštanů a žaludů, či schovali na další tvoření.

Zpracovala Mgr. Zuzana Hermanová

[lnt_gallery id=“19761″]

Úspěchy našich žáků: Marek Šulc (říjen 2017)III.B: Práce s mapou