Tělocvik v červnu

Poslední hodiny tělocviku jsme strávili většinou na disc golfu v Sítenském údolí, kde jsme potkali i naše prvňáčky a třeťáky… Moc děkujeme Péťovi Cízovi za zapůjčení frisbee na disc golf!

Zpracovala Mgr. Šárka Eisová

[lnt_gallery id=“19010″]

II.A: Botanicus – historické centrum řemesel a uměníDěti na startu a poslední letošní hodina