Úspěchy našich žáků: Pohár rozhlasu – kategorie 6. a 7. třída

Žákyně a žáci naší školy se zúčastnili ateltické soutěže Pohár rozhlasu. Podařilo se nám obsadit všechny disciplíny (sprint, vytrvalostní běh, hod míčkem, skok daleký, skok vysoký, štafeta) ve III. kategorii, šanci poprvé si zazávodit dostali především naši šesťáci, a přestože někteří z nich teprve sbírají první zkušenosti na atletických soutěžích, všichni předvedli skvělé výkony. Nejlepšího umístění v kategorii jednotlivců dosáhla Adélka Hniličková ze 7. třídy, obsadila medilovou pozici – skvělé 3. místo – ve skoku vysokém (skvělým stylem, který se teprve začínáme učit – flop – předvedla krásné čisté skoky).

Počasí nám v den závodu přálo a i přes náročnost především technických disciplín a přesto, že naši žáci nemají možnost využívat sportovní plochu, kde by se daly trénovat všechny atletické disciplíny, svého reprezentačního úkolu se zhostili skvěle a moc jim děkujeme za vynikající reprezentaci školy.

Zpracovala Mgr. Šárka Eisová

[lnt_gallery id=“16373″]

Úspěchy našich žáků: Matematická olympiáda (květen 2017)V.A: Desetiboj mladého strážníka (květen 2017)