Výběr žáků na tradiční letní výměnný pobyt ve Francii 2017

Na základě přihlášek podaných do 24. března 2017 byli vybráni:

Filip Novák – žák IX.A

Barbora Poncová – žákyně IX.B jako náhradnice

Lokalita: Vitry sur Seine

Termín: od pátku 7. července do pátku 21. července 2017

Doprava: letecky – dopravu hradí rodiče do výše 5 000 Kč

Zásadní podmínky pro výběr:

– trvalé bydliště žáka na území města Kladna

– navštěvuje 8.-9. ročník

– má dobrou zdravotní způsobilost umožňující absolvovat pobyt, který pro něho může být v některých ohledech fyzicky i psychicky náročnější

– hodnocení nejen podle studijních výsledků, ale i jazykových schopností, sportovních aktivit, úspěchů v soutěžích atd.

– chování a práce v třídním kolektivu

– jazykové schopnosti

Z naší školy vybíráme 2 účastníky a 2 náhradníky. Písemné návrhy podávejte do kanceláře ředitelky školy (místnost 109) do 26. dubna 2017.

VI.C: Skupinová práce – přírodní krajiny světaVI.C: Výlet do Zoo