III.A: Mgr. Jana Dobrovolská

III.A & III.B: Plavání
III.A: Mimoškolní úspěchy
II.A, IV.A, VI.A, VIII.A & IX.A: Děkujeme paní učitelko!
Mgr. Věra Chmelerová
II.A: Praktické činnosti
II.A: Výlet do Ostré nad Labem
II.A: Basketbalová road show
II.A: Divadlo O líné babičce
II.A: Zoo Praha
II.A: Ústřední půjčovna dětských knih
II.A: Vánoční besídka
II.A: Návštěva Magistrátu města Kladna
II.A: Veselá vánoční dráha
II.A: Báječné babičky
II.A: Výsadba lípy
II.A: Týden knihoven
II.A: Moře vzpomínek
II.A: Planetárium
I.A: Karlštejn
I.A: Pasování na čtenáře
I.A: Planetárium
I.A: Divadlo Spejbla a Hurvínka
I.A: Návštěva knihovny
I.A & I.B: Sněhové radovánky a návštěva velikonoční výstavy
I.A: Zima očima žáků
I.A: Vánoční překvapení
I.A a I.B: Při tělesné výchově
I.A: První vycházka do divadla
I.A a I.B: Naši prvňáčci v akci