Mgr. Hana Zborková: Kroužek keramiky a výtvarných činností 2016/2017

Na Základní škole Kladno, C. Boudy 1188 jsou již řadu let provozovány kroužky různého zaměření. Mezi ty tradiční patří kroužek keramiky a výtvarných činností. Výrobky z těchto kroužků, na jejichž materiál škola získává peníze i od zřizovatele – Magistrátu města Kladna – Komise RM pro výchovu, vzdělávání a osvětu, se již tradičně prodávají při příležitosti charitativní akce Stonožka. Fotodokumentace výrobků je vždy průběžně zveřejňována na stránkách školy. Děti i všichni vyučující podporu zřizovatele oceňují a vítají.

Zpracovala Mgr. Hana Zborková

II.A: Úžasné babičkyZ obrázků hračky