II.A: „Já ve společnosti“ a „Já a vlastnosti“

V letošním školním roce jsme navázali na projektové dny v první třídě, tentokrát na téma „Ty a já“.

V úterý 25. října jsme prožili první z nich – „Já ve společnosti“ a „Já a vlastnosti“.

Den jsme začali aktivitou „ Bravo“, při které nastala ve třídě tak radostná atmosféra jako snad ještě nikdy. Jednotlivci, stojící na židli, si užívali potlesku, skandování nás ostatních, pocitu úspěchu, uznání, slávy.

Rovněž následující aktivita „Míček přátelství“ přinesla příjemné zjištění, kdo nás považuje za svého kamaráda. Často nás překvapilo, kolik kamarádů ve třídě máme.

Úryvek z knihy o přátelství Macha a Šebestové nás zavedl k další činnosti, kdy jsme měli za úkol najít svého pohádkového kamaráda.

Velice nás všechny bavila aktivita „Moje vizitka“, při které jsme se čtyřmi obrázky ostatním představili, jeden z obrázků však nebyl pravdivý. A to byla hádanka pro ostatní. Tady se ukázalo, jak se už navzájem hodně známe.

Dále jsme pracovali s vlastnostmi člověka, a to jak kladnými, tak zápornými. Ztvárnili jsme je i výtvarně.

Že jsme si celý den opravdu užívali, je patrné z přiložených fotografií.

Zpracovala Mgr. Věra Chmelerová

[lnt_gallery id=“12692″]

II.B: Nejkrásnější výrobek z darů podzimní přírodyII.B: Projektový den „Já ve společnosti“