II.B: Nejkrásnější výrobek z darů podzimní přírody

V průběhu měsíce října se dobrovolně mohly děti i rodiče z II.B zapojit do třídní soutěže o nejkrásnější výrobek z darů podzimní přírody. V pátek 21. října byla soutěž ukončena a výrobky byly vystaveny na chodbě školy v přízemí před třídou II.B. Bylo milým překvapením, že se zapojila téměř celá třída a každý výrobek měl svůj příběh i nápad. Některým dětem pomáhali rodiče více a vytvořili velmi pěkné „kousky“. Jiné děti do svého výrobku vložily svoji fantazii a svůj díl práce. Jejich výrobek odpovídal jejich věku. Pro třídní učitelku se stal vítězným každý z nich právě pro ty důvody, které byly uvedeny v předchozích řádcích. Posuďte sami, který výrobek se nejvíce líbí právě vám. Tato soutěž je příkladem výborné spolupráce. Třídní učitel – žák – rodič. Přejme si, aby nás dobré vztahy provázely nejen ve škole, ale všude kolem nás. Životní zkoušky se stávají lehčími a život jako takový bývá pak radostný.

Zpracovala Mgr. Hana Drvotová

[lnt_gallery id=“12522″]

II.B: Exkurze v České televiziII.A: „Já ve společnosti“ a „Já a vlastnosti“