Gymnastika? Jóga challenge? Prostě tělocvik!

Při tělocviku dostávají prostor i žáci si hodinu připravit, seznámit nás s něčím novým a učitel je jim potom průvodcem. Je inspirativní, že i já mám možnost po letech si zopakovat roli žáka. Ale vždy jsem v roli učitele tam, kde je ho potřeba, aby si někdo neublížil i v „žákovských“ hodinách. Skvěle připravená stanoviště s úkoly měly minulý týden na tělocvik Tereza Turecká a Anita Polcarová ze 7. ročníku. Hodina se povedla, vše jsme si zkusily, pěkně se protáhly a v dalších hodinách nás může klidně „potkat“ gymnastika. Holky díky za Vaši aktivitu! A už se těším v příštím měsíci na další „žákovskou“ hodinu TV.

Zpracovala Mgr. Šárka Eisová

[lnt_gallery id=“12269″]

Úspěchy našich žáků: Přírodovědný klokan 2016/2017II.B: Návštěva dětského oddělení knihovny na Sítné