OP VVV: Výzva č. 02 16 022

Vážení rodiče, prarodiče a další přátelé naší školy,

dovolte nám vás informovat, že 20. září 2016 byla schválena k financování naše žádost o podporu z výzvy OP VVV Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001216 v celkové výši 1 356 890 Kč. Celá výzva se bude po dobu dvou let v naší škole soustředit na následující oblasti:

– Školní psycholog – personální podpora ZŠ

– Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin – čtenářská gramotnost (pozn.: součet hodin je minimální pro jednoho pedagogického pracovníka)

– Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin (pozn.: součet hodin je minimální pro celý pedagogický sbor)

– Tandemová výuka na ZŠ

– Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ

Předpokládaná doba trvání fyzické realizace projektu je 24 měsíců, a to od 1. září 2016 do 31. srpna 2018. Více informací budeme postupně přinášet prostřednictvím našich webových stránek, jako tomu bylo již v minulosti u jiných výzev (viz archiv příspěvků a projekty). V současné době probíhá administrativní finalizace pro vydání právního aktu. Další všeobecné informace o výzvě lze také najít na webových stránkách MŠMT.

Zpracoval Tomáš Juřica

VII.A: Halloweenské dýněV.A: Škola v přírodě na Čabárně