Automat na mléčné výrobky

V souvislosti se změnou legislativy upravující prodej a reklamu potravin ve školách prohlašujeme, že veškeré potraviny nabízené v našem školním automatu na mléčné výrobky, provozovaném firmou COME vending s.r.o., jsou zcela v souladu se všemi zákonnými ustanoveními.

Družina: Děti z ŠD4 tvořily podmořský světVI.B: Adaptační kurz (září 2016)