Děti na startu 2016/2017

I v letošním roce v naší škole bude probíhat kurz Děti na startu, už se těšíme na děti z loňského roku i nové zájemce. Pozor – všichni se musí přihlašovat znovu, i ti, kteří už chodili v loňském školním roce. Kroužek začíná 5. října, přihlášky jsou k dispozici ve školní družině, tam se také vyplněné odevzdávají i s platbou na celý školní rok. Přihláška v elektronické verzi ke stažení níže. Kontaktní osoba na požádání zašle elektronické verze přihlášky e-mailem je Mgr. Šárka Eisová.

[lnt_gallery id=“10400″]

Nácvik požární evakuace (září 2016)Družina: Kreslíme zážitky z prázdnin a hrajeme si