VII.B a VIII.B: Školní výlet

Ve dnech 27. až 29. června se třídy VII.B a VIII.B se svými třídními učitelkami vypravily na školní výlet do RZ Stará Živohošť. A jak jsme se měli? Jako na výletě. Všichni přežili ve zdraví a bylo to krásné zakončení školního roku. Veliké poděkování patří rodičům, kteří přispěli na výlet sponzorskými příspěvky.

Zpracovala Mgr. Šárka Eisová

[lnt_gallery id=“9771″]

Rozloučení a s atletikouV.B: Malá Skála