V.C: Čabárna

1. den

V neděli 19. června ráno jsme dorazili do Naučného střediska ekologické výchovy Kladno – Čabárna a ubytovali se. Kapacitu objektu jsme plně naplnili a pohodlné pokoje, pojmenované podle použitého dřeva (javorový, třešňový atd.), nám skýtaly příjemný prostor pro chvíle odpočinku.

Po sportovních hrách na přilehlém hřišti jsme poobědvali a ve dvě hodiny nás čekal první z programů NSEV. Spolu s lektorem jsme navštívili záchrannou stanici Aves a mohli vidět například tyto živočichy: čáp bílý, králík divoký, labuť velká, muflon, nutrie říční, veverka obecná, puštík obecný, krkavec velký, puštík bradatý, sýček obecný, výr velký, sova pálená, kalous ušatý, moták pochop, poštolka obecná a některá hospodářská zvířata. Největší úspěch sklidil krkavec, který odpověděl na pozdrav zřetelným „Ahoj“. Dozvěděli jsme se, kdy přivézt do stanice zraněného živočicha, či kdy jej naopak nechat v jeho přirozeném prostředí.

Zbytek odpoledne jsme pilovali vystoupení na večerní program a hráli hry. Na hřišti jsme si zahráli štafetové hry či přehazovanou s papírovými koulemi.

Po večeři předvedly jednotlivé pokoje svá vystoupení a všem se velmi líbila. Tajným hlasováním zvítězilo představení s pracovním názvem Cirkus, ale všechna sklidila obrovský potlesk.

Po večeři dostala paní učitelka přání na rozloučenou od žáků a i od rodičů a překrásný dárek. Atmosféra byla velmi dojemná, všichni jsme se shromáždili v prvním patře a při předávání i slzička ukápla. Byla to krásná odměna za čtyři společné roky.

2. den

V pondělí brzy po snídani formou švédského stolu jsme absolvovali druhý program v učebně NSEV Čabárna pod vedením dvou milých lektorek a to Člověk a zvířata. Na chvíli jsme se stali pracovníky záchranné stanice a vyzkoušeli si zachraňování zvířat. Po nezbytném fotbálku, vybíjené či badmintonu jsme poobědvali a chystali se na odpolední program s názvem Pevnost Boyard. Po vzoru televizního pořadu jsme se rozdělili na týmy a vybrali ze svých řad zástupce, kteří reprezentovali družstvo v síle, chytrosti a podobně. Sbírali jsme klíče za každou vyhranou soutěž a na závěr luštili kód k zámku na truhle, kde nás čekal poklad v podobě semen. Ty pak družstvo po hrstech sypalo do připravené lahve a první v tomto závěrečném klání bylo družstvo Frajerů a frajerek, druhá byla Lízátka a třetí Hapakakačakové. Hra se velmi líbila a lektorky ocenily spolupráci, píli a důvtip soutěžících. Méně už věčné štěbetání.

Po soutěži a svačině jsme vyrazli na asi tříkilometrový výlet na Ferdinandku a po výletě jsme povečeřeli. Pak následovaly sporotovní hry a hry ve dvojicích. Všichni se už těšili na poslední bod nabitého programu a tou byla diskotéka.

DJ Max a DJ Saša připravili pro tuto příležitost dostatek hudební produkce a tanec, proložený soutěžemi, nás unavil tak, že hodinu po skončení diskotéky bylo v pokojích třicet vymydlených, spokojených a občas i zamilovaných žáků V.C v hlubokém spánku.

3. den

Třetí den našeho pobytu jsme po snídani absovovali poslední program s názvem Vynálezy přírody. Dozvěděli jsme se, kterými jevy se člověk inspiroval při vynalézání různých předmětů, seznámili se tak s vědním oborem bionika a každý si vyrobil ruční papír. Po obědě jsme se ještě jednou vydali do záchranné stanice a tam zhodnotili celý pobyt. Pak už jsme jen hráli sportovní hry a to až do třetí hodiny odpolední, kdy pro nás přijel autobus, který nás odvezl zpět před školu.

Zpracovala Mgr. Zuzana Hermanová

[lnt_gallery id=“9664″]

IV.A: Za Přemyslovci na BudečII.B: Trampolínový park