I.A: Celodenní výlet

Dne 16. června 2016 jsme se sešli v sedm hodin před školou natěšeni na náš celodenní výlet. Již v osm hodin jsme pozorovali zručné ruce sklářů v Nenačovicích. Právě vyráběli okrasné zahradní koule. Všechny nás potěšil dárek – skleněný bonbón.

Poté nás autobus odvezl do Karlštejna. Neméně zajímavá byla prohlídka hradu, jehož historii nám dokázala přiblížit slečna průvodkyně.

V muzeu voskových figurín nás přivítal optický kaleidoskop, který nám pomocí zrcadel a zadní projekce připravil fantastickou podívanou na klenoty české historie. V samotném muzeu jsme shlédli voskové figuríny středověkých řemeslníků, Karla IV. a jeho dvůr, poznali jsme vojáka Josefa Švejka a praotce Čecha. Zjevovala se nám bílá paní.

Během dne jsme posvačili, naobědvali se a také si nakoupili něco na památku pro sebe, své sourozence a rodiče.

Závěr našeho výletu patřil prohlídce Koněpruských jeskyň. Neúnavný pan průvodce nás více než hodinu provázel jeskyněmi, trpělivě odpovídal na naše dotazy.

Vrátili jsme se plni dojmů, zážitků a nových poznatků. A náš výlet ještě umocnilo překrásné počasí – čtvrtek byl jediný slunný den z celého týdne.

Zpracovala Mgr. Věra Chmelerová

[lnt_gallery id=“9666″]

II.A, V.A a VI.A: Historická vesnice BotanicusI.B: Toulcův dvůr