I.A: Pasování na čtenáře (červen 2016)

Naše poslední letošní návštěva knihovny se uskutečnila ve čtvrtek 9. června 2016. Tentokrát to nebyla obyčejná návštěva, ale slavnostní pasování na čtenáře za velké účasti našich rodičů. Rozechvěně jsme poklekávali, opravdovým mečem byli pasováni a složili jsme slib. Na závěr jsme měli krátké vystoupení, ve kterém jsme dokázali, že jsme byli pasováni na čtenáře oprávněně.

Všichni jsme si odnášeli knihu Kláry Smolíkové „Knihožrouti“, pastelky a osvědčení, které si půjdeme do knihovny vyměnit za vlastní průkazku a staneme se tak čtenáři knihovny. Dočkali jsme se toho, že si můžeme knížky sami půjčovat a číst!

Zpracovala Mgr. Věra Chmelerová

[lnt_gallery id=“8941″]

Úspěchy našich žáků: Závěrečné olympiády (červen 2016)Den bezpečí (červen 2016)