VII.A, VII.B a VII.C: Fyzika s tablety

Tento týden jsme s žáky sedmých tříd navštívili střední průmyslovou školu stavební a absolvovali jsme výuku fyziky s tablety. Hodina byla zaměřena na téma Síla. Aplikace byla rozdělena do pěti kapitol (Úvod, Skládání sil, Síly v mechanice, Newtonovy zákony, Moment síly) a testu, ve kterých se žáci seznámili se základními druhy sil používaných v mechanice.

Zpracovala Ing. Soňa Foretová

[lnt_gallery id=“8249″]

3D tiskárna v praxiVI.A, VI.B a VIII.A: TEPfaktor