Poděkování za sběr (duben 2016)

Dnes o velké přestávce bylo několik (nemarodícím) nejlepších sběračů odměněno paní ředitelkou Ing. Zuzanou Chvojkovou za jejich přínos v dubnovém sběru. Všem sběračům ještě jednou moc děkujeme a doufáme, že si odměnu (v podobě poukázky do knihkupectví) řádně užijí…

[lnt_gallery id=“8189″]

II.A: Výtvory z přírodninÚspěchy našich žáků: Julie Hořavová a Stela Šišková