I.A: Podruhé knihovně

V pondělí 25. dubna jsme se vypravili již podruhé do Ústřední půjčovny dětských knih na Sítné. Tak, jak jsme při naší první návštěvě slíbili sově Rozárce, že budeme umět číst, se také stalo. Přečetli jsme pohádku „V lese“ a poté jsme dostali úkol pohádku dramatizovat. I to jsme zvládli. Všichni jsme si poradili i s pracovním listem k pohádce. V závěru naší návštěvy jsme si mohli prohlédnout spoustu knih, které pro nás paní knihovnice vybrala a připravila. Ale nejvíce se těšíme na naši třetí návštěvu, kdy budeme všichni 9. června slavnostně pasováni na čtenáře knihovny.

Zpracovala Mgr. Věra Chmelerová

[lnt_gallery id=“7681″]

V.B a V.C: LegiovlakI.B: Podruhé v knihovně