I.B: Projektový den „Zima“

Dne 29. února proběhl v naší třídě druhý projektový den „Zima“. Celým dnem děti provázely pohádkové postavičky Křemílek a Vochomůrka. Nejprve jsme si poslechli pohádku „Jak vezli vejce na sáňkách“. Vyprávěli jsme si ji a ve skupinkách si děti hráli s písmeny, slabikami a větami. Skládala celá třída, ve skupinkách. Všichni také složili rozstříhaný obrázek Křemílka a Vochomůrky. Čekala nás i matematická tabulka s tajenkou. Děti se seznámily s osmisměrkou a přemýšlely, která zvířátka mohou Křemílek s Vochomůrkou v zimě potkat. Už v pátek jsme vytvořily sáňky, které si každý dokončil podle svých schopností a podle vlastní fantazie. Domů jsme odcházeli s dobrou náladou a těšíme se na třetí projektový den s názvem „Jaro“.

Zpracovala Mgr. Hana Drvotová

[lnt_gallery id=“6359″]

Sportovní vyžití při každém počasíIX.A: Exkurze do Prahy