Nová školní knihovna

Vzhledem k nedávnému nákupu 448 nových knih jsme se rozhodli pro postupnou indexaci veškeré školní literatury a její zpřístupnění našim žákům prostřednicím nově budované knihovny. Aktuálně nabízíme k zapůjčení následující tituly a další budou postupně přibývat. Našim cílem je vytvořit plně funkční systém půjčování a zanést všechny dostupné tituly do systému pro školní administrativu – Bakaláři, který by organizaci zpřehlednil a také vedl veškeré přehledy (půjčené, nevrácené, k dispozici atd.). Než se tomu tak stane a žáci i rodiče budou moci vybírat tituly prostřednictvím Bakalářů, rozhodli jsme se zřídit na stránkách sekci Knihovna, kterou najdete v záložce Žáci.

 

Od kdy bude knihovna v provozu?

Knihovna bude v provozu od pondělí 29. února 2016.

Kde se knihovna nachází?

V kanceláři ekonomického úseku (místnost 110, 1. podlaží hlavní budovy).

Kdo a kdy si může knihu vypůjčit?

Knihy jsou plně k dispozici našim žákům, kteří mají možnost si je vypůjčit/vrátit každé pondělí, středu a pátek a to o velké přestávce – tedy od 9:30 do 9:50 s tím, že prvních týdnech bude probíhat tzv. zkušební provoz.

Co budu k zapůjčení potřebovat?

Stačí, když žák (případně zákonný zástupce např. v případě nemoci) přijde osobně a nahlásí jméno, příjmení a třídu. Oproti podpisu mu bude kniha vydána. Zapůjčení je samozřejmě zcela zdarma.

Na jak dlouho a kolik knih na jednou si bude možné vypůjčit?

Vzhledem k počtu knih si bude zatím moci jeden žák vypůjčit pouze jednu knihu a to na maximálně jeden měsíc. Bude-li chtít dobu prodloužit, bude to možné, avšak pouze za předpokladu osobního prodloužení – dostavení se (ideálně i se zapůjčeným titulem) do knihovny a prodloužení. Bude-li na daný titul v tu chvíli provedena nějaká rezervace, bude prodloužení probíhat na základě domluvy.

A co nehody/náhody?

S průběžným opotřebením knih samozřejmě počítáme a povedeme si o nich důkladné záznamy, avšak podaří-li se žákovi knihu ztratit, nenávratně zničit atd., bude ji bohužel musel uhradit.

I.A: KelímkyV.B: Velké prase v Londýně a housenka