Výběr žáků na tradiční letní výměnný pobyt ve Francii 2016

Na základě přihlášek podaných do 7. března 2016 byli vybráni:

Sami Al Reyahi – žák IX.B

Zbyněk Malec – žák IX.B

O místo náhradníků neprojevil v určeném termínu nikdo zájem.

Lokalita: Vitry sur Seine

Termín: od středy 6. července do pondělí 18. července 2016

Doprava: letecky – dopravu hradí rodiče do výše 5 000 Kč

Zásadní podmínky pro výběr:

– trvalé bydliště žáka na území města Kladna

– navštěvuje 7.-9. ročník

– účast na soutěžích, olympiádách, reprezentace školy

– chování a práce v třídním kolektivu

– jazykové schopnosti

Z naší školy vybíráme 2 účastníky a 2 náhradníky. Písemné návrhy podávejte do kanceláře ředitelky školy (místnost 109) do 7. března 2016.

Úspěchy našich žáků: Michaela FaltusováNapsali o nás (únor 2016)