II.B: Mgr. Zuzana Hermanová

Týdenní plán 21. května – 25.května

Český jazyk

Učebnice str. 98 – 100.

Domácí sešit

Domácí úkol Čj 21. května

Učebnice str. 98 cv. 2. + PS str. 35 cv. 4

Domácí úkol Čj 23. května

Učebnice str. 99 cv. 2.

Pracovní sešit

Str. 34, 35.

Psaní

Písanka str. 25.

Čtení

Čítanka 2.

Prvouka

Učebnice str. 58 – 59.

Matematika

Pracovní sešit č. 7 str. 18, 20, geometrie str. 19

Domácí úkoly

22. května – fólie

24. května – vystříhat, naučit násobky 8

25. května – fólie