V.B: Pražský hrad

V listopadu jsme se vydali na výlet do našeho hlavního města Prahy na Pražský hrad. Po vystoupení z autobusu jsme ihned zamířili na nádvoří Pražského hradu koupit vstupenky. Pro většinu žáků už zde začínala hlavní atrakce výletu – zkusit rozesmát hradní stráž, než stačí zasáhnout učitel. Po zakoupení vstupenek nám byla přidělena velice milá paní průvodkyně, se kterou jsme ihned zamířili do katedrály sv. Víta. Postupně jsme procházeli katedrálou a poslouchali výklad paní průvodkyně. Na konci prohlídky přišlo asi to nejzajímavější z celého výletu – byli jsme puštěni k prohlídce královského mauzolea, kde se nachází královská hrobka, kde jsou pochováni panovníci a svatí patroni České země.

Dále jsme navštívili kapli sv. Václava, kde má hrob náš nejvýznamnější zemský patron. Pak jsme pokračovali do Starého královského paláce, kde jsme navštívili Vladislavský sál a Kostel Všech svatých. Z Vladislavského sálu jsme vycházeli po Jezdeckých schodech, které byly vystavěné pro příjezd rytířů na koních přímo do sálu.

Po prohlídce kaple jsme se vydali do Zlaté uličky, kde jsme si dali krátký rozchod. Po projitích všech nezbytně důležitých krámků a nakoupení suvenýrů jsme se vydali na výstavu rytířské výzbroje.

Protože zbývalo dost času do příjezdu našeho autobusu, vydali jsme se, ještě do baziliky sv. Jiří, kde jsou umístěny náhrobky členů knížecího rodu Přemyslovců.

Protože jsme v páté třídě, velice nás zaujala Socha mládí, na kterou jsme „sahali“ pouze očima Celý výlet jsme si velice užili a velice nám pomohl v učivu vlastivědy.

Zpracovala Michaela Pokorná

[lnt_gallery id=“5294″]

Družina: V rádiu RelaxV.A: Chystání Vánoc