I.A: Projektový den „Podzim“

V pátek 27. listopadu jsme vešli do naší třídy uzpůsobené pro náš první podzimní projektový den. Nejprve jsme se zamýšleli nad motivačními obrázky, jak charakterizují svým obsahem podzim. Dále jsme plnili úkoly v pěti skupinách na rozličných pracovních listech, které prověřily naše znalosti v matematice, ve čtení, psaní a hlavně v prvouce.

V polovině našeho projektového dne jsme třídu vystřídali za tělocvičnu, kde jsme se zahřáli při honičce, při cvičení s obručemi a přeskocích přes překážky.

Na závěr na nás čekali podzimní skřítkové, které jsme vymalovali podzimními barvami. Všichni jsme se shodli na tom, že dnešní den byl jiný, poučný a zajímavý.

Zpracovala Mgr. Věra Chmelerová

[lnt_gallery id=“4171″]

Loutkando Grando aneb kouzelné hraní s barokní hudbou ve vršovickém divadle ManaI.B: Projektový den „Podzim“