II.B: Hodina matematiky

Dnes jsme v hodině matematiky k počítání využili i přirodniny a počítali tak s pomocí kaštanů. Zábavnou formou jsme procvičovali učivo o sčítání a odčítání do 20. Celý týden využijeme tuto pomůcku v hodině matematiky a pak společně odneseme kaštany na školní dvůr, kde právě probíhá sběr kaštanů pro zvířátka. Žáky počítání s kaštany velmi bavilo.

Zpracovala Mgr. Jana Dobrovolská

[lnt_gallery id=“3128″]

V Německu se letos hlavně sportovaloCharitativní koncert: Smetana pro Terezku