III.A: Exkurze do dolu Mayrau a geologická dílna pro žáky

Děti se seznámily se základními pojmy halda, důl, uhlí, lupek a geolog. Shlédly projekci filmu „Geolog a halda“. Prohlédly si geologickou sbírku. Prošly si části stezky Haldy Mayrau (seznámení se sociálním rozměrem, faunou a florou haldy). Pracovaly jako výzkumníci – geologové – hledaly zkamenělé otisky plavuní a přesliček na haldě. Na závěr si prohlédly hornický skanzen, těžní věže a absolvovaly stezku odvahy temným labyrintem chodeb. Vzácné nálezy zkamenělin si za odměnu odnesly domů, aby se o ně mohly podělit se svými rodiči. Byl to krásný den.

Zpracovala Mgr. Jana Havlůjová

[lnt_gallery id=“1631″]

IV.B: Výlet s plavánímII.A: Botanicus