II.B: Projektový den (potřetí)

Dne 24. dubna proběhl v II. B třetí projektový den na téma „Škola a já“.

Na rozdíl od předchozího projektového dne jsme se zaměřili na vážnější téma nesprávného chování a seznámili jsme se s pojmem šikana. Tentokrát jsme se s dětmi tolik nenasmáli, o to více jsme se zamýšleli.

Nejprve se děti seznámily s pojmem myšlenková mapa. V určitém časovém úseku zapisovaly slova, která je napadala v souvislosti se slovem škola. Barevně jsme vyznačovali slova, která v dětech vyvolávala příjemné pocity, jinou barvou jsme zakroužkovali slova, která jsou dětem nepříjemná. Shodli jsme se na tom, že některá slova mohou být pro určitou skupinu dětí příjemná a pro tu druhou nepříjemná. Taková slova byla označena oběma barvami.

V další části si děti předávaly barevně označené míčky. Předávání symbolizovalo souhru, souznění. Snahou bylo každému předat míček tak, aby nespadl. Děti se musely soustředit na svého kamaráda, věnovaly mu tedy cílenou pozornost. Zároveň se po ukončení předávání rozdělily do skupin podle barev. Každá skupinka dostala dva krátké texty zaměřené na nevhodné chování v běžném školním životě. Za každým textem následovala otázka, která děti motivovala k zaujetí stanoviska. Příběhy jsme přehrávaly formou scének. Dětem se tato část dne velmi líbila.

Třetí hodinu jsme si četli a vyprávěli o tom, co je to kamarádství. Jak poznáme dobrého kamaráda.

Také si děti „pohrály“ s osmisměrkou, jejímž výsledkem bylo slovo „šikana“. Věnovali jsme se rozpoznávání nevhodného chování ve škole i mimo ni a vysvětlili jsme si pojem šikana. Učili jsme se na konkrétních příkladech rozlišovat nevhodné chování a šikanu.

V závěru dne vyplnily děti pracovní list, který byl zaměřený na to, co se jim ve škole líbí, co jim vadí, v čem by se chtěly zlepšit apod.

V rámci svého sebepoznávání nakreslily svůj portrét, ke kterému mohly využít pohled do zrcadla. V pondělní výtvarné výchově kreslily uhlem portrét svého kamaráda. Tím jsme uzavřeli téma „Škola a já“. A už se všichni těšíme na poslední projektový den v tomto školním roce s názvem „Já a příroda“.

Zpracovala: Mgr. Hana Drvotová

[lnt_gallery id=“993″]

IV.B: Fandí českému hokejiII.A: Projektový den (potřetí)