II.A: Projektový den (potřetí)

V pátek 24. dubna jsme prožili již třetí část projektu „Já a škola“, jehož hlavním cílem bylo lepší začlenění žáků ve třídě, uvědomění si společenských rolí, posílení sebevědomí a obrana proti šikaně.

Den jsme začali myšlenkovou mapou se slovem „škola“. Ve spojení s tímto pojmem nás napadalo tolik slov, že tabule byla malá. Slova, která se nám líbila a jsou nám příjemná, jsme zakroužkovali zeleně. Věci a aktivity, které nám ve škole vadí, jsme označovali červeně. Radostné bylo, že převládala barva zelená. Na základě této činnosti jsme se rozhovořili o tom, co se každému z nás ve škole líbí či nelíbí a proč. Vždy mluvil jen jeden z nás, a to ten, kdo měl na hlavě klobouček.

Poté přišlo uvolnění, odreagování: předávání míčků domluveným směrem od prvního žáka k poslednímu. Vyzkoušeli jsme si svůj postřeh, pozornost a hbitost.

Vyřešením osmisměrky s tajenkou „šikana“ jsme se posunuli k další aktivitě, kterou bylo rozpoznat škádlení a ubližování, šikanu a vědět, kde hledat pomoc. Dále na nás čekal úkol nejtěžší – různé situace ubližování mezi žáky sehrát v krátké scénce a najít pro každou situaci řešení. Aby se šikana nemusela řešit, je lepší jí předcházet. Velmi dobrou obranou na šikanu je mít dobré kamarády.

Zpracovala: Mgr. Věra Chmelerová

[lnt_gallery id=“1083″]

II.B: Projektový den (potřetí)Pozvánka k oslavám 60. výročí školy