Němčina jako druhý cizí jazyk

Od školního roku 2015/2016 se naše škola zařadí mezi základní školy, které svým žákům nabídnou jako druhý cizí jazyk pouze němčinu. Na základě zkušenosti škol, v nichž se tato redukce nabídky velmi osvědčila, jsme i my po zralé úvaze dospěli k názoru, že je to krok správným směrem. Zářným příkladem je Základní škola Kladská v Praze, která je považovaná za jednu z nejlepších škol s rozšířenou výukou jazyků a právem se stala Fakultní školou PedF UK Praha.

Toto rozhodnutí přináší našim žákům i učitelům mnoho výhod, díky nimž lze ještě zefektivnit výuku cizích jazyků na naší škole.

Jeden společný druhý cizí jazyk pro všechny třídy velmi usnadňuje tvorbu rozvrhu hodin a umožňuje v případě absence některého z učitelů vždy odborné suplování. Třída není roztříštěná do několika skupin s různými jazyky a může tedy pracovat jako celek a suplovanou hodinu stoprocentně využít. V případě odchodu některých žáků na víceletá gymnázia lze skupiny bez problémů slučovat, popř. rozdělovat podle úrovně.

A proč právě němčina?

– Světu v dnešní době vládne angličtina, domluvíte se jí téměř všude. Je to v podstatě univerzální jazyk, kterému se učí již téměř každý. Angličtina je melodická a její gramatika celkem jednoduchá. Němčinu oproti tomu vnímá mnoho lidí jako tvrdý jazyk, který je v dnešní době „out“. Omyl. Měli bychom si uvědomit, že znalost němčiny je obzvlášť pro nás Čechy nezbytná. Nejvíc užitečná nám je v kombinaci s již zmíněnou angličtinou, i samotná němčina nás ale posune dál v kariéře i osobním životě. A proč je její znalost tak důležitá?

– Asi největším důvodem jsou ekonomické vztahy mezi Českem a Německem nebo Rakouskem. V České republice sídlí spousta německých a rakouských firem a jejich manažeři samozřejmě u svých zaměstnanců preferují znalost německého jazyka. Angličtina je sice dodatečná, ale znalost němčiny je eso v rukávu. Německo také představuje místo k seberealizaci pro spoustu českých firem.

– Naše škola se těší dlouholeté tradici výjezdů do Německa. Již po 13 let vždy na podzim tráví vybraní žáci tématicky zaměřený týden se svými německými vrstevníky v městečcích Netzschkau nebo Limbachu, kde si mohou ověřit a rozšířit své jazykové znalosti. Nyní budou mít tuto šanci všichni.

Jaké jsou výhody němčiny na naší škole?

– V neposlední řadě bychom neměli opomíjet fakt, že po vstupu do Evropské unie se otevřely možnosti českým studentům, kteří, pokud mají dostatečnou znalost němčiny, mohou v sousedním Německu i Rakousku studovat za stejných podmínek jako domácí studenti. Němčina je navíc jedním z oficiálních jazyků Evropské unie.

– Německo i Rakousko jsou naše sousední země, se kterými máme společnou historii a kulturu, o České republice se dokonce příležitostně mluví jako o další spolkové zemi. Hovorová čeština dokonce převzala některá slova z jazyka svých sousedů. Němčina je nám zkrátka mnohem bližší. Žáci jistě sami brzy poznají, že poslech i výslovnost jim při studiu tohoto jazyka půjde lépe než při studiu jazyka jiného. V angličtině se sice nesetkají třeba se skloňováním a německá gramatika jim proto může připadat těžší, je ale mnohem podobnější gramatice české.

– Od roku 2005 každoročně navštěvují naši školu děti ze spřátelené školy Dr.-Christoph-Hufeland-Oberschule Plauen. Jedná se o projektovou školu Unesco, která vybírá nejlepší žáky, aby u nás strávili týden ve škole i mimo ni. I v tomto případě je zvyšována motivace našich žáků k výuce němčiny.

– V neposlední řadě nutno zmínit každoroční účast našich žáků na mezinárodním turnaji ve vybíjené (dříve volejbale) v německém Netzschkau. Ta se týká žáků třetích a čtvrtých tříd a podporuje jejich chuť začít s němčinou v následujícím školním roce.

– Ve spolupráci se střediskem volného času Labyrint máme možnost kdykoliv posílit výuku o účast rodilého mluvčí, především v hodinách německé konverzace, kterou si žáci mohou zvolit od osmé třídy.

Pokud žáci a jejich rodiče přesto touží po výuce ruského či francouzského jazyka, není jim tato možnost nikterak upírána. Tyto jazyky si lze zvolit formou kroužku, nebo coby třetí cizí jazyk v osmé třídě. Od páté třídy se však od nynějška mohou těšit už pouze na němčinu.

Jsme přesvědčeni, že si naše škola tímto krokem vytvoří status kvalitního vzdělávacího zařízení, po jehož absolvování bude žák vybaven vynikajícími znalostmi anglického a německého jazyka, které mu budou tím nejlepším odrazovým můstkem do budoucna, k dalšímu vzdělávání i profesnímu životu. Je to krok vpřed, krok do otevřené Evropy, kam naše země bezesporu patří.

Zpracoval: Mgr. Jiří Homola

Výběr žáků na tradiční letní výměnný pobyt ve Francii 2015Recyklohraní 2015