Výběr žáků na tradiční letní výměnný pobyt ve Francii 2015

Na základě přihlášek podaných do 30. dubna 2015 byli vybráni:

Jan Unar – žák IX.A

Laura Brejníková – žákyně VIII.B

O místo náhradníků neprojevil v určeném termínu nikdo zájem.

Lokalita: Vitry sur Seine

Termín: od soboty 4. července do pondělí 20. července 2015

Doprava: letecky – dopravu hradí rodiče do výše 5 000 Kč

Zásadní podmínky pro výběr:

– trvalé bydliště žáka na území města Kladna

– navštěvuje 7.-9. ročník

– účast na soutěžích, olympiádách, reprezentace školy

– chování a práce v třídním kolektivu

– jazykové schopnosti

Z naší školy vybíráme 2 účastníky a 2 náhradníky. Písemné návrhy podávejte do kanceláře ředitelky školy (místnost 109) do 30. dubna 2015.

IV.B: Dopravní výchovaNěmčina jako druhý cizí jazyk