II.B: Projektový den (podruhé)

27. února 2015 proběhl v naší třídě II.B druhý projektový den s celoročním názvem „Ty a já“. Tentokrát jsme se zaměřili na Emoce.

Začínali jsme zrcadlením našich obličejů. Různě jsme měnili výraz ve tváři. Děti si uvědomovaly, jak vyjadřujeme emoce (zlost, strach, radost, smutek).

V další části jsme se zaměřili na vlastnosti. Děti pracovaly ve skupinkách po třech nebo po čtyřech. Dostaly balíček vlastností a rozdělovaly je do dvou sloupců na kladné a záporné. Nakonec jsme vytvořili „Plakát vlastností“. Některým z nich jsme se věnovali podrobněji.

Třetí hodinu děti kupovaly, prodávaly a darovaly vlastnosti. Všichni jsme se dobře pobavili.

V rámci praktických činností žáci vytvořili z rychleschnoucí hmoty smajlíky, na kterých se pokusili vyjádřit jednu z nabízených emocí. Práce se jim velmi líbila.

Nakonec jsme si přečetli pohádku O Budulínkovi a hledali jsme kladné a záporné vlastnosti jednotlivých postav z pohádky.

Celý den se nám všem moc líbil. Prohlédněte si přiložené fotografie.

Zpracovala: Mgr. Hana Drvotová

[lnt_gallery id=“325″]

Výlet do Anglie (březen 2015)