III.B: Mgr. Jana Havlůjová

Výuka

DŮLEŽITÁ INFORMACE: Doprava za plavání ve II. pololetí, cena 323 Kč převodem na bankovní účet 153975837/0600, do zprávy pro příjemce uveďte příjmení a jméno dítěte, třídu a účel platby, např. Novák Jan, 3.B, doprava plavání. Splatnost do 18.5. 2018

český jazyk:  Určování slovních druhů ve větě,  denně čtení, někteří výborní čtenáři již čtou obden, mají poznamenáno na záložce, postupně pracovat na čt. deníku ( 3 knihy do konce května)

matematika: dělení mimo obor násobilek rozkladem 75:5 jako 50:5 a 25:5, domácí úkol: cv.13/ 34 druhý až šestý příklad

geometrie: konstrukce trojúhelníka pomocí kružítka, domácí úkol: cv. 2/44, děti nosí pravítko s ryskou a kružítko, kousek smirkového papíru na naostření špičky na kružítku a tužku číslo 3

V týdnu od 21.5. bude geometrie v úterý, středu a v pátek, z důvodu duálního vyučování, v hodině budou pracovat dva vyučující a asistent pedagoga.

prvouka: plané rostliny

anglický jazyk: vybarvit zelenou stránku U12, přítomný průběhový čas – ústně cv. 2/ 65

Zájem o plavání ve 4. třídě. Šestnáct rodin projevilo zájem. Děkuji za spolupráci, plavání na první pololetí čtvrtého ročníku objednáno, plavecký kurz se bude konat pokud PŠ Medúza bude mít volnou kapacitu.

17.5. fotografie k vyzvednutí, peníze s sebou

23.4. fotograf ve škole, společná fotka 40 Kč, jednotlivci 25Kč/ 3 ks – 75 Kč

16.5. 10:00 hod. kino Sokol Den na zázračné planetě, děti se neučí, jdou na plavání a poté do kina

24.5. knihovna Kladno

31.5. 9:30 hod. divadlo Lampion Putování za snem

15.6.. výlet Ostrá nad Labem – středověká vesnice s řemesly