III.B: Mgr. Jana Havlůjová

Výuka

český jazyk: vyjmenovaná slova po s naučit zpaměti, slova příbuzná v sešitě Pamatuj, procvičování, opakování podstatných jmen, určování pádů, rodu a čísla, denně čtení

matematika: přinést III. díl učebnice, II. díl odevzdat, matematický Klokan 2018

Geometrie: měření délky úseček, rýsování kolmic a rovnoběžek

prvouka: živočichové v ZOO

anglický jazyk: vypsat anglicky, česky i výslovnost slovní zásoby U9, naučit slovní zásobu,přítomný čas prostý – 3. osoba jednotného čísla: He/ she cleans his/her room ( říkáme si, že třetí osoba syčí washes, cuts, does, waters….), otázka pomocí Does he go shopping every day? Yes, he does. No, he doesn´t. Záporné věty: The hairdresser doesn ´t bring our letters. Dom. úkol v AB cv. E v 9. lekci

Výsledky dnešní matematické soutěže Klokan, kategorie CVRČEK, psalo 19 dětí, 6 nepřítomných

POŘADÍ podle počtu získaných bodů:

79 Škachová Lucie

70 Čermák Martin

67 Šimek Ondřej

64 Polcar Vojtěch

53 Denny Chloe Elisabeth

49 Peroutka Matěj

49 Drahovzalová Aneta

49 Cermanová Magdalena

47 Větrovcová Natali

46 Rampasová Dominika

44 Hlásenský Vít

44 Bartoš Zdeněk

43 Opálková Anna

42 Klepsová Karolína

37 Roček Tomáš

37 Skalický František

36 Zahradníková Alice

29 Kostova Silvie

22 Linhartová Natálie

 

15.3. celodenní výlet do ZOO, autobus 2 583 Kč, dílna s výrobou sloního papíru 500 Kč, vstupné permanentka, cenu uvedu poté, co ostatní třídy vyčerpají své vstupy / orientačně cca 30 Kč na dítě

5.4. v 8:30 – kino, dokumenty s panelovou diskuzí 50 Kč, téma: Poznáváme svět