III.A: Květuše Burešová

Plavání

Úhradu za dopravu na plavání v druhém pololetí ve výši 323 Kč zašlete převodem na bankovní účet 153975837/0600. Do zprávy příjemce uvěďte příjmení a jméno dítěte, třídu a účel platby – např. Jan Novák 3.A doprava plavání. Splatnost částky je nejpozději do 18. května 2018.

Výuka

Matematika

Aritmetika: Porovnávání 3ciferných čísel (str. 7), sčítání a odčítání 3ciferných čísel

Geometrie:

POMŮCKY – GEOMETRIE: obyčejná ořezaná tužka č. 2 (HB) a č. 3 (H), kružítko, trojúhelník s ryskou, pravítko (nebo druhý trojúhelník, měkká guma, ořezávátko, smirkový papír (broušení kružítka)

POMŮCKY – ARITMETIKA: Malé pravítko na podtrhávání, funkční psací pero, tužka, folie na psaní

Anglický jazyk

Mgr. Vyšínová

DÚ do 19. 1. dopsat slovíčka U6 (Talk time)

24. 1. Test Unit 5-6 (slovní zásoba: části těla, oblečení, dny v týdnu, počasí – gramatika: sloveso ´být´, popis osoby ´have got´)

Mgr. Posltová 

Děti budou mít každý týden jeden písemný domácí úkol, který vypracují buď do domácího sešitu (Homework) nebo do pracovního sešitu (Activity Book).

Slovní zásobu z první lekce si napíšeme společně ve škole, aby se děti seznámily s některými fonetickými značkami. Od druhé lekce si budou děti slovíčka opisovat z vytištěného slovníku.

Vytištěný slovník do školy nosit nebudou.

Veškeré testy a zkoušení budou mít děti vždy nahlášené dopředu.

Ve středu 20. 9. děti obdržely přehled s časováním slovesa být (záložka s panáčkem). Doporučuji si záložku podlepit, případně vystřihnout či vybarvit.