IV.A: Mgr. Jitka Smolová

Výuka

Domácí úkoly:

27. 4. – M – 25. – 30/13

3. 5. – Čj – 46. – 112/5

4. 5. – M – 26. – 33/14

10. 5. – Čj – 47. – 116/5 (5 vět)

11. 5. – M – 27. – 43/3

14. 5. – Čj – 48. – 119/2 (rozdělit do 2 sl.)

16. 5. – G – Naučit vzorečky

                 obvod (trojúhelník, čtverec, obdélník)

                 obsah (čtverec, obdélník)

17. 5. – Čj – 49. – 121/5 (3 ř.)

18. 5. – M – 28. – 8/11 (6 př.)

 

Učivo:

Matematika: 3. díl – sčítání zlomků se stejným jmenovatelem

Geometrie: Obvod trojúhelníku, obdélníku, čtverce a obsah obdélníku a čtverce. Minutovka: 23. 5.

Český jazyk: Podstatná jména – procvičování, přinést kartičky IY/ÍÝ, základní skladební dvojice, shoda přísudku s podmětem

Čtení: Každý den přečíst aspoň 3 stránky. Nosit čtenářské listy.

Přírodověda: Louka. Léto. Pole.

Vlastivěda D: Husité

Vlastivěda Z: Průmysl

Pracovní činnosti:

Výtvarná výchova:

Pokud dítě není ve škole (nemoc, rekreace), stačí sledovat tuto stránku. Při delší nemoci je potřeba přijít do školy osobně.

 

Třídní schůzky:

5. 6. 2018

Sběr papíru:

4. – 7. 6. 2018

Sběr kůry citrónů a pomerančů

Sběr baterií a elektrozařízení

Sběr hliníku