IV.A: Mgr. Jitka Smolová

Výuka

Domácí úkoly:

21. 2. – G – narýsovat trojúhelník – zadání v sešitě

22. 2. – M – 20. – 35/7

5. 3. – Čj – 36. – 94/4a (4 ř)

8. 3. – Čj – 37. – 94/4b (3 ř)

12. 3. – Čj – 38. – 97/3a

14. 3. – G – 38/3

15. 3. – Čj – 39. – 98/8a

16. 3. – M – 21. – 5/19

19. 3. – Čj – 40. – 98/8b (5ř)

21. 3. – G – 46/2

22. 3. – Čj – 41. – 99/11 (5ř)

Sloh: divadlo – pohádka

Učivo:

Matematika: 3. díl – Milion

Geometrie: Rýsujeme trojúhelník, osa úhlu, střed úhlu, obvod trojúhelníku

Český jazyk: Podstatná jména rodu středního, ženského a mužského, vzory, skloňování

Čtení: Každý den přečíst aspoň 3 stránky. Nosit čtenářské listy.

Přírodověda: Jaro

Vlastivěda D: Život ve středověku

Vlastivěda Z: Počasí a podnebí

Pracovní činnosti:

Výtvarná výchova:

Pokud dítě není ve škole (nemoc, rekreace), stačí sledovat tuto stránku. Při delší nemoci je potřeba přijít do školy osobně.). 

 

Třídní schůzky:

5. 6. 2018

Sběr papíru:

16. – 19. 4. 2018

4. – 7. 6. 2018

Sběr kůry citrónů a pomerančů

Sběr baterií a elektrozařízení

Sběr hliníku