V.A: Mgr. Marie Valtrová

Výuka

ČJ- DÚ prac. sešit str.16  na 21.5.

MAT- G DÚ zelená uč. str 54/1,2,3  na 25.5.

 

 

Úkoly na dny volna-  ČJ 87/5, 89/5, 90/1

MAT 12/1,2,3

4.5. píšeme test z G- osa úsečky, konstrukce trojúhelníku

ČJ DÚ 86/6b ( zadání pod textem) na 27.4.

MAT DÚ 6/8  na 26.4.Pří- dodělat výpisky str.64  na 27.4.

ČJ DÚ prac. sešit str.12  na 23.4.

MAT-G DÚ 25/3, 4  na 27.4.

MAT-G DÚ 25/7 na 20.4.

Pč- přinést vlnu na bambule

Vl-Z- dopsat poznámky do str.46

Čtvrtletní pís. práce 16.4. ČJ, 18.4. MAT

Děkujeme spolužákům za reprezentaci ve vybíjené a holkám gratulujeme ke 2.místu!!

ČJ DÚ prac. sešit str. 49  na 3.4.

přes prázdniny procvičovat MAT str. 37 a 40

Vl- Dějepis- hodina bude 3.4.

MAT DÚ 36/6  na 28.3.

Pří výpisky str 58- Neúnavné srdce

MAT DÚ 34/5 a 35/6  na 26.3.

Pří- nakreslit obrázek str.57  na 21.3.

MAT- G procvičit 13/7+ konstrukci kružnic, budeme 23.3. rýsovat na známku

Vl-Z přečíst str.43+ nakreslit mapku přírodní krajiny v Evropě  na 23.3.

Děkujeme Nikolce a Simče za skvělou reprezentaci třídy i školy ve vybíjené

MAT DÚ – str. 16/10, 17/2   na 12.3.

Děkujeme paní Zimové za doprovod na exkurzi!

Pochvala pro Kubu a Matyáše za účast na vybíjené!

DÚ MAT- str,15/6  na 8.3. 

MAT- G – dodělat cvičení 6 z prac. listu  na 9.3.

MAT-G bude ve středu 21.2.

DÚ MAT str 11/5 a str 12/1   na 19.2.

MAT – G  DÚ str 8/5 na 16.2.

Vl-D – opakování Marie T.- vznik ČSR na 12.2.

Pří- výpisky podle uč.str. 45, ke každému společenstvu ČR napsat 3 věty – na 7.2.

ČJ- uč.str.49/23

MAT-G- uč. str. 45/4  na 1.2.

ČJ- uč. str. 47/13 na 29.1.

MAT- uč.str.54/1,2  na 25.1.

ČJ- uč. str.44/5, 3.-6.řádek na 23.1.

MAT- G-Dú uč. str. 34/4,7  na19.1.

Vla- Z- přečíst str. 22-23  na 18.1.

Pří- výpisky str, 34-35  na 17.1.

ČJ- sloh- popis vánočního stromečku cca 3 odstavce na 9.1.

MAT DÚ str. 40/6 a 7, vždy 1. čtyři příklady na 5.1.

MAT- DÚ na 20.12. uč. str.36/7,8

Vl- D- výpisky str. 17 na 2.1.

Děkujeme Karen Bohmové za donesení obrovských šišek na vánoční výzdobu

Český jazyk- S- DÚ na 19.12. napsat cca 4 odstavce- Průvodce Pražským hradem

Matematika- DÚ na 18.12. uč, str.33/6, 35/2

Vl-Z- DÚ na 21.12,( po Vánocích) – výpisky str. 14-15

Český jazyk- DÚ na 11.12. doplnit papír str.27

Matematika- G- DÚ na 15.12. uč str.22/1

Český jazyk– DÚ na 7.12. uč str.33/4

Děkujeme Matějovi Šedivému a jeho rodičům za krásný stromeček do třídy!

Matematika- DÚ na 4.12. uč str.27/4

Matematika- DÚ na 29.11. uč. str.28/1

! tento týden nosit pomůcky na geometrii

Český jazyk- DÚ na 21.11.  uč str. 27/11 a) b)- napsat najednou

Matematika- G DÚ na 24.11.  uč. str. 15/3